top of page
  • Skribentens bildSvava Sigursveinsdottir

Kreativ handledning

Uppdaterat: 3 aug. 2019

#Handledning #Gestaltteori #systemteori #kreativhandledning #detgodasamtalet #contactsvava

Kreativ handledning bjuder in till en samskapande process, det är ett sätt att beskriva handledning som bygger på systemteoretisk teori. Fokusen ligger på öppna frågor och upptäckande snarare än problemlösning.


Genom samtalsprocesser utforskar vi dom dilemman och utmaningar som är aktuella.

När det gemensamma utforskandet får ta tid och plats skapar det bättre grund för samförstånd. Resultatet kan bli bättre förankrade beslut och effektivare samarbete.

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page