top of page
  • Skribentens bildSvava Sigursveinsdottir

Handledning av personalgruppLetar du eller din personalgrupp efter en ny handledare till hösten? Behöver ni skapa ökad tillit i arbetsgruppen och bli bättre på att ge och ta stöd och konstruktiv feedback i gruppen? Att anlita en handledare bjuder in till en spännade resa där vi lär oss och utvecklas tillsammans.


Handledningen utgår ifrån Gestaltteori som är tillämpad systemteori: alla delar i ett system påverkar alla andra delar i systemet, att vi påverkar och påverkas av varandra. Vi samskapar gruppen och arbetssituationen genom det feedback och stöd vi ger.


Fältteori: Fenomen och skeenden påverkas av det sammanhang de befinner sig i.  


Det Humanistiskt/Existentiella perspektivet. Som är värdegrundsbaserat med tron på alla männikors potiential till mognad, utveckling och inflytande över sitt liv och arbete. Vikten av att kunna göra medvetna val och uppleva känsla av mening och sammanhang.


Vi tittar på hur våra stress och försvarssystem påverkar och påverkas, det handlar också om hur hjärnan tolkar den situation vi befinner oss i och hur den tolkningen i sin tur styr vårt beteende. Hur blir vi bättre på att hålla lugnet i stormen? Handledningens övergripande fokus är utveckling och och förändringsarbete.


Enskild handledning för chefer arbetsledare eller grupphandledning. Har mottagning i Stockholm på Söder och i Falun. Välkommen att höra av dig43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page