Gestaltterapeut Svava Sigursveinsdottir.                                                                                                      Innehar F-skattesedel

Besöksadress :  Åsgatan 55, Falun,                                                    Timmermansgränd 1, Stockholm,  Mobil:  0737016690

©2019 by Svava Sigursveinsdottir Proudly created with Wix.com

Enskild handledning

Bollplank och samtalspartner för dig som ar chef eller har personalansvar. 

Kom som du är med det du har på hjärtat. 

 

Stöd i kriser och förändringsarbete.

Medvetenheten om att alla delar i ett system påverkar alla andra delar är bra att ha med sig en förändringsprocess.  Löser man ett problem i en del av organisationen kan det skapa ett problem någon annanstans i systemet.

Grupphandledning

Kreativ handledning för kreativa team.  Skapar ökad samsyn genom att varje deltagare har möjlighet att komma till tals. 

När  man tillsammans ger tid och utrymme till att focusera på utmaningar och lyfta fram gruppens och individernas resurser stärker det samarbetet samtidigt som man lär sig och utvecklas tillsammans.